Vilkår og betingelser

Artikkel 1

Disse leveringsbetingelsene gjelder for alle tilbud og / eller alle avtaler som VitexNatura har inngått med tredjeparter. Publiseringen kan blant annet gjøres ved å levere en kopi av leveringsbetingelsene til den andre parten på forhånd, ved å henvise til leveringsbetingelsene på brev og fakturapapir, ved å henvise til leveringsbetingelsene på tilbudet, prisliste, nettsted eller ordrebekreftelse.

 

2: Med mindre annet er avtalt skriftlig, anses leveringsbetingelsene for å være akseptert av de involverte partene. Avvikende bestemmelser må være uttrykkelig avtalt skriftlig.

 

3: En avtale anses å være inngått dersom tilbudet fra selgeren er bestilt og betalt av kjøper. Hvis avtalen er fastlagt skriftlig, vil den skriftlige protokollen gjelde.

 

Artikkel 2 - produkter, materialer og holdbarhet;

1. VitexNatura-produkter monteres manuelt av friske og levende materialer. Som et resultat forbeholder VitexNatura seg retten til å gjøre endringer i design, produksjon og materialer uten forhåndskonsultasjon med kjøperen.

 

Artikkel 3 - Tilbud:

1. Alle tilbud gjort muntlig eller i prislister, Internett, dags- eller ukeaviser, tidsskrifter, kunngjøringer, brev, faksmeldinger og e-post fra eller på vegne av VitexNatura med hensyn til priser, tilbud, leveringsbetingelser osv. er helt uten forpliktelser og for VitexNatura på ingen måte overhodet. bindende, med mindre annet er uttrykkelig angitt.

 

2. Avtaler som kan eller ikke kan være inngått gjennom mellommenn, blir bare bindende etter skriftlig bekreftelse via e-post fra VitexNatura.

 

3. Endringer i den opprinnelige avtalen, uansett karakter, gjort skriftlig eller muntlig av eller på vegne av den andre parten som medfører høyere kostnader enn det som kan regnes med i tilbudet, kan den andre parten bli belastet ekstra av VitexNatura. Du vil bli informert om dette på forhånd.

 

Artikkel 4 - Leveringstid

:
Avtalt leveringstid vil bli overholdt av VitexNatura så mye som mulig, men å overskride dette gjør ikke VitexNatura ansvarlig og gir ikke rett til å kansellere avtalen.

Force majeure:
1. VitexNatura er ikke ansvarlig for skader på kjøperen som følge av manglende levering.
2. Hvis det på grunn av force majeure ikke innen 48 timer etter avtalt leveringsdato, må VitexNatura informere kjøperen om dette så raskt som mulig via faks / e-post eller telefon med skriftlig bekreftelse, uten å være forpliktet til å betale noen kompensasjon.
3. Ved force majeure - etter konsultasjon med kjøperen - kan VitexNatura si opp avtalen eller suspendere leveransen til det øyeblikket når force majeure-situasjonen opphører å eksistere.
4. Hvis leveransen er forsinket med mer enn ti dager ved en suspensjon, har kjøperen rett til å skriftlig si at den anser kjøpsavtalen som oppløst. Følgende lignende omstendigheter betraktes som force majeure:
- Sen eller kvalitativt uakseptabel levering fra et eller flere forsyningsselskaper.
- Hindrende tiltak fra myndighetene.
-Helt eller delvis streik eller funksjonsfeil i det interne og eksterne transportapparatet.
Opptøyer og andre forstyrrelser som forhindrer rettidig gjennomføring av avtalen.
-Helt eller delvis stagnasjon i produksjonsapparatet for - eller arbeidsstreik eller ekskludering i selskapet eller i det som varer er hentet fra råvarer eller produkter.
-Forstyrrelser i internett-datamaskiner og / eller telefonforbindelser som stagnerer bestillinger via internett.

 

Artikkel 5 - Levering

1. Levering anses alltid å skje på kundens adresse og skjer for hans / hennes regning.

2. Med mindre det er inngått avtaler om dette mellom VitexNatura og kunden, velges rute og transportmiddel etter beste kunnskap.

3. Eventuelle forsikringskostnader er for kjøpers regning.

 

Artikkel 6 - Emballasje og transport

VitexNatura har rett til å belaste de faktiske kostnadene for emballasje og transport over salgsprisen.

 

Artikkel 7 - Betaling

1. Salget skjer mot forskuddsbetaling eller, med mindre det er avtalt etter mottak av fakturaen, i så fall må betaling gjøres innen 14 dager etter fakturadato uten fradrag for rabatt og uten motregning.

Du kan betale på nettstedet vårt på følgende måter. Vi godtar følgende betalingsmåter:

- Betaling på forhånd

- Ideell (internettbank)

1. På konto (kun med kundenummer og skriftlig avtalt)

2. Hvis denne betegnelsen overskrides, anses kjøperen å være misligholdt av driften loven og VitexNatura har rett til å belaste den lovbestemte rente fra det øyeblikket erklærer at kjøperen er i mislighold, uten å berøre de ytterligere rettighetene som VitexNatura påløper.

 

Artikkel 8 - Oppbevaring

av tittelen forblir alle leverte produkter VitexNatura til de er betalt i sin helhet.

 


Artikkel 9 - Klager

1. Produktene som skal leveres må oppfylle de normalt gjeldende kvalitetsstandardene.

2. Klager angående synlige mangler i leverte produkter må rapporteres til VitexNatura umiddelbart etter oppdagelsen eller under alle omstendigheter innen 24 timer etter mottakelse, via faks / e-post eller telefon.

3. Klager knyttet til en bestemt levering påvirker ikke tidligere eller senere leveranser og gir ikke rett til å nekte betaling for den aktuelle eller forrige eller senere levering.

4. Mangler på deler av den leverte varen gir ikke kjøperen rett til å avvise hele den leverte batchen.

 

Artikkel 10 - Gjeldende lov / tvister

1. Alle avtaler som disse vilkårene for, helt eller delvis, er underlagt nederlandsk lov.

2. Alle tvister (også de som bare anses av en av partene) med hensyn til eller som følge av avtaler inngått mellom VitexNatura og en kjøper etablert i utlandet som disse vilkårene gjelder for, kan avgjøres av den nederlandske domstolen, som har jurisdiksjon. er området der VitexNatura ligger.

3. Hvis du føler at du som forbruker ikke har blitt behandlet ordentlig og en tvist har oppstått, kan du sende dette til tvistekomiteen via ODR-plattformen http://ec.europa.eu/consumers/odr

 

Artikkel 11 - Personlig data

1. Dataene vi trenger for å kunne behandle dine bestillinger og betalinger. Vi videreformidler ikke dine opplysninger til tredjeparter.

 

Artikkel 12 - Sluttbestemmelse

1. I tilfeller som ikke er fastsatt i disse vilkårene, gjelder også nederlandsk lov.

2. Hvis noen deler av noen av bestemmelsene i disse vilkårene ser ut til å være i strid med noen obligatoriske bestemmelser i nasjonal eller internasjonal lov, vil det bli ansett som ikke avtalt, og disse vilkårene vil fortsette å binde de andre partene.

3. Angrerett

 

Du har rett til å trekke deg fra kontrakten innen 14 dager uten å oppgi noen grunn. Uttaksperioden utløper 14 dager etter dagen da du eller en tredjepart utpekt av deg, som ikke er transportør, tar fysisk vare på det siste godet. For å utøve angreretten, må du informere oss om din beslutning om å trekke deg fra kontrakten ved en entydig uttalelse (for eksempel skriftlig per post eller e-post). Du kan bruke dette uttaksskjemaet til dette, men du er ikke forpliktet til å gjøre det. Du kan også sende dette skjemaet eller en hvilken som helst annen tydelig formulert uttalelse via e-post til info@vitexnatura-wholesale.com. Hvis du bruker dette alternativet, vil vi umiddelbart sende deg en bekreftelse på mottak av kanselleringen din via e-post.

Produktet kan bare returneres hvis produktet fremdeles er ubrukt i den originale, uskadede og uåpnede emballasjen som returneres (produktet kan ikke ha blitt brukt og må fortsatt være salgbart; kunden kan se på produktet, men ikke bryte lukkingen fra emballasje eller ta den i bruk). Du bærer kostnadene for returforsendelsen selv. Produktet må være uskadet og komplett og kan sendes i originalemballasje, med tilstrekkelig porto, til:

Leveringsadressen for varer og returforsendelser vil bli sendt til deg på forespørsel.

 

Konsekvenser av uttaket

Hvis du sier opp avtalen, vil du motta alle betalinger du har gjort frem til det tidspunktet, inkludert leveringskostnader (med unntak av eventuelle tilleggskostnader som følge av ditt valg av en annen leveringsmåte enn den billigste standardleveransen som tilbys av oss) uten forsinkelse innen 14 dager etter mottak av varene fra oss. Vi venter med tilbakebetaling til vi har mottatt varene tilbake.

De eneste betingelsene er at varen er uskadet, ubrukt og returneres i originalemballasjen. Når du returnerer artikkelen, er det viktig at du skriftlig oppgir til hvilket kontonummer vi kan tilbakebetale pengene dine, navnet på dette kontonummeret og mottakerens bosted. Legg også fakturaen for varen i konvolutten. Kostnadene for returforsendelsen bæres av kjøperen. VitexNatura returnerer kjøpesummen innen 14 dager, inkludert fraktkostnadene du har betalt som angitt på fakturaen.

Vi gjør oppmerksom på din angrerett. Hvis du benytter deg av angreretten din, gjør du det ved å returnere produktet innen avkjølingsperioden (14 dager) eller ved å sende en uttalelse adressert til oss innen avkjølingsperioden (14 dager). Vi returnerer hele kjøpesummen til deg innen 14 dager etter mottak av produktet. Hvis du benytter deg av angreretten din, må du som forbruker levere produktet og emballasjen til oss i sin opprinnelige tilstand.

 

Når du returnerer bestillingen din, vil vi refundere beløpet du har betalt. Så også frakt- og betalingskostnadene du har pådratt deg når du bestiller. Selve returen er på bekostning av kunden.

 

Avbestillingsskjema. (*) Stryk ut det som ikke gjelder.


(Bare fyll ut og returner dette skjemaet hvis du ønsker å kansellere kontrakten)

Til kontoret ADRESSE: VitexNatura, Stuwweg 22. 6219NB Maastricht - Nederland. info@vitexnatura-wholesalen.com

Vær oppmerksom på at dette ikke er en leveringsadresse for varer. Leveringsadressen for varer og returprodukter vil bli sendt til deg på forespørsel.

 


Jeg / vi * deler (*) informerer deg herved om at jeg / vi (*)

tilbakekaller vår avtale om salg av følgende varer (*):

 

Bestilt på (*) / Mottatt på (*):

-

 

Bestillingsnummer (skal være funnet på faktura, kvittering og forsendelsesbekreftelse):

-

 

Navn / navn på forbruker (e):

-

 

Adresse på forbruker (e):

-

 

Underskrift på forbruker (e) (bare hvis dette skjemaet er sendt på papir)

-

 

Dato

(Last ned Vilkår og betingelser som PDF-dokument.)

Rimelige tannimplantater

Health & Aesthetics

Handlevogn

Ingen varer i handlevognen.

Le Serail Marseille såpeflak

Le Serail Marseille såpe

Tyrkiske viner

© 2008 - 2024 VitexNatura Naturligt friskt! | sitemap | rss | ecommerce software - powered by MyOnlineStore